Já v tanku Tedy v BVP (Bojové vozidlo pěchoty) 
Poukaz na jízdu jsem dostal od svých nápaditých sester
.